Attractive & easy to use Ecommerce Website online store shopping site design & development in Nepal

Grow your own online business that’s up and running within shorter time and less cost.
an ecommerce platform that won’t hold you back today or in the future—with your choice of the best features and functionality to showcase products and manage business.

1. Display your products

2. Manage orders stocks and payments

3. Get orders from your website through google search
4. SEO features included

5. Free .np domain

6. Easy to use interface

7. Digital branding for your business

8. Free 2 GB web hosting

Call/Viber: 9801040323
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Yes Informatics

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 24,999.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'