Sera Education Hub has been offering the best education consultancy service in Kathmandu, Nepal for many years. We are considered the top education center for students. With our expertise and professional team members in choosing the right education for the student. Our team provides full assistance from individual counseling, documentation, Test preparation, visa services, and more. If you are looking for a trusted educational consultancy in Nepal then please don't be hesitate to call us at 1234-567-890, 1234567890 for inquiry and for more information you can visit our website https://sera.edu.np
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Sera Education

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 1.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'