AB Beverage Industries Pvt Ltd is a leading company for No 1 premium water in Nepal.  We offer purified, natural, and fresh mineral water from our factory. Our company is fully sanitized and follows all the norms set by DTFC and the policy of WHO. Our experts test water from the lab before it is packed for delivery. For fast delivery of water at affordable rates, please call us at 9851-150-882, 9801-8424-22 or visit our website https://abbeverage.com.np 
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

beverage industries

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 100.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'