Have you been in an emergency problem and looking for the most authentic Air Ambulance from Chennai for quick and safe patient transportation from one city home or hospital to any other city in India? Then don’t worry, book Medivic Aviation air ambulance service to relocate your loved one where you want.

Medivic Aviation Air Ambulance in Chennai is 24/7 hours available to transfer the patient with advanced medical care. We render top-class emergency Air Ambulance Services in Chennai with all kinds of life-saving medical assistance. We confer the safest bed-to-bed patient shifting service anytime.

!!! Contact for More Information Today!!!

Medivic Aviation Air Ambulance Service

Address: Kanchipuram – Chennai Rd, Koyambedu, Chennai, Tamil Nadu 600106

Mobile: +91-9560123309, +91-9264470192

EMAIL: info@medivicaviation.com


Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Medivic Aviation

Nepal / Dhawalagiri / Banepa

400.000.00 NPR
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'