Aus Studies is the Nepali consultancy for Canada assisting interested students in achieving their dreams of higher education. Since 2006, Aus Studies has been the pioneering consultancy in Nepal for study abroad and is now regarded as the best education consultancy for Canada in Nepal. With our head office located in Kantipath, Kathmandu, we are also regarded as the best consultancy for Canada in Kathmandu. We are a focused educational consulting firm with access to a diverse range of educational possibilities in Canada. Our certified counselors and a team of professionals with years of experience in Visa Counseling, Documentation, SOP Review, and Complete Visa Application Preparation for Canada. Having a visa success rate for Canada from Nepal, we mainly focus on the following aspects of student services, which is why we are regarded as the top consultancy in Nepal. Screening of Students Assistance with University Applications Advice on Documentation Compliance Assistance with Scholarships Assist with Interviews.
https://ausstudies.com/blog/consultancy-for-canada
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Ausstudies pvt ltd

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 0.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'