A blend of class and style is what this exceptional umbrella Kurti set offers you. This graceful Kurti for women features the best fit with exclusive comfort design all over and comes with leggings set. Bring out the best look in your fashion style with this elegant Kurti. This attractive Kurti will surely fetch you compliments for your rich sense of style.

Dimension For Leggings:

Hip: Fits From 37" to 44"

Length : 40"

Buy this product from SmartDoko at a reasonable price.


Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Smart Doko

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 1,580.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'