This course will mainly focus on developing knowledge and skills of a person in computer hardware and network. A computer system has various integrated parts commonly known as hardware. All the integrated parts work together for proper functioning of a computer system. If a computer does not work, it may be due to problem in anyone of the components. After you click the ON button in a computer, sometimes a computer may not work either of a cable failure, lose connection of cables, socket problem, RAM problem, hard disk failure, etc. We should be able to detect and resolve the issues.

Networking means the physical connection of cables among the computer system and other computing devices in LAN or WAN. The networking course will develop knowledge and skills to configure internet and intranet in home or organization. Along with configuration, it will also provide knowledge of resolving all kinds of issues related to network failure and connections.

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Ram Prasad Pandey

Nepal / Karnali / Jumla

12000/-ONLY NPR
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'