Shalimar Jewellers provide best quality trusted authentic jwellery in Nepal at budget cost.

From early on our focus remained in improving and solidifying our hold in the jewellery industry, and one of the latest efforts taken  in this direction was the establishment of Shalimar Jewellers in 1994. Shalimar Jewellers form part of one of the largest jewellery groups in Nepal, and our retail store houses gold necklaces and ornaments in its ourest form, as all our jewellery is made from 24 Karat gold.

Visit Us : http://www.shalimarjewellers.com.np
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Saayami Ads

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 13,700.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'