http://www.motherskitchennepal.com/service/homemade-food-product/

We have the various healthy homemade food product like Pizza Bread, Chilly garlic paste, Green Chilli Pickle, Mango Pickle all prepared at home.

Types of Homemade Food Product:

Pizza Bread – Npr 200/-
We provide fresh homemade food product pizza bread to you. 1 packet has 5 pcs and 1 packet cost Rs 200/-. You have to order the pizza bread a day in advance.

Chilly Garlic Paste – Npr 200/-
This is one of our specialties. It adds a lot of flavor to any food, especially Chinese. You can use it as a dip or sauce in any of the parties. One bottle of a homemade food product – chilly garlic paste of 100 gms and we charge Npr 200/-. We don’t have these ready all the time. You can always contact us and give us order.

Green Chilly Pickle – Npr 200/- 
If you are looking for a little spice in your food then our homemade food product- Green Chilly Pickle will give that to you. One bottle is of 100 gms and we charge NPR 200/-. We don’t have these ready all the time. You can always contact us and give us order.

Mango Lungi Pickle – Npr 200/-
This is seasonal. It is sweet and salty and adds a lot of flavor to our food as well. One bottle is of 100 gms and we charge NPR 200/-. We don’t have these ready all the time. You can always contact us and give us order.
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Mothers Kitchen

Nepal / Bagmati / Kathmandu

1 NRS
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'