SetupDo you have to require Air
Ambulance Service in Vellore to shifting your patients into another city then
discard your search and contact us!Angel Air
Ambulance Service in Vellore
is known for its authentic worthwhile
medical remedies equipped with the finest ICU set up along with essential
life-saving medical tools as if ventilator, oxygen cylinder, diffusion pump, and
more.Moreover, we provide praiseworthy,
creditable doctors team and other pivotal medical staff during the entire
transferring.
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Angel Air Ambulance

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 400,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'