The Roomba 671 Robot Vacuum navigates to clean under furniture and around clutter. The patented, 3-Stage Cleaning System picks up dust, pet hair and large debris like cereal. Just press CLEAN or schedule Roomba on the go with the iRobot HOME App.


  • Đặc sắc
  • Đặc sắc
  • Đặc sắc
Samsung Led Tv 32"M4010
  • Đặc sắc
  • Đặc sắc
Baltra Fountain Air Cooler BF-189
Để lại đánh giá
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến
EasyLife Online Store

United Arab Emirates / Dubai / Deira

$349.99
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'