Mamaearth, an organic vapour rub for babies that is free from any harmful chemicals like camphor, paraffin and petroleum jelly, promotes easy breathing and help the babies to sleep better even during the cold. The  natural ingredients like lavender, basil, eucalyptus oil and wintergreen provides healing properties to relieve chest and nasal congestion, sore throat, and stuffy nose. It is MadeSafe certified which means that it is completely safe to use for your baby. 
You can buy this product from SmartDoko Online Store at the price of Rs.250
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Smart Doko

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 500.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'