Mardi Himal Trekking is a newly opened hidden treasure route, avoiding the crowd and situated in the heart of central of Annapurna region. Mardi Himal Trekking is a stunningly beautiful route, taking you up through ancient rhododendron forests to the face of the mountains as you reach close to the Himalayas, offering the spectacular view of Annapurna South, Hiunchuli, Machapuchhre, Ganga Purna, Annapurna I and Mardi Himal.

Walking up to the base camp and walk down back into the valley through forests with fantastic landscape, villages inhabited by Gurung, Brahmins and Tamang to the Pokhara valley, are the features of Mardi Himal Trekking.
https://www.nepalgatewaytrekking.com/nepal/trekking/annapurna-trek/mardi-himal-trekking.html


Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Raj Thapa

Nepal / Bagmati / Kathmandu

$499.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'