GYAPU is the most rewarding online shopping platform led by Nepali Entrepreneurs with the objective of expanding and flourishing e-commerce industries in Nepal and across South East Asia. The primary objective of GYAPU is to build the Nepali Global Brand and promote domestic Nepali products in Nepal and throughout the globe.

 

GYAPU pledges to disintermediate the monopoly of mediators and existing e-commerce industrial trends. GYAPU envisions to uplifting the local business enthusiasts and overall Economy of Nepal while simultaneously creating job opportunities nationwide.

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Gyapu online

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 100.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'