Attention: BSc, MSc, PhD and Postdocs

Biovista is your  one-stop ‘study abroad’
guidance hub for overseas bound college students.Bovista
is headed and advised by a unique team who are research leaders and professors
holding PhD and MBA degrees from the USA.We
provide customized guidance to students currently enrolled in B.Sc, B.Tech,
M.Sc, and PhD programs in the field of biomedical and life sciences allowing
them to excel overseas in their scientific research subjects of choice.We
offer…..Ø
Scientific excellenceØ
Guidance for getting scholarship and fellowship for MS, PhD students etcØ
Scientific advisory boardØ
Knowledge and expertiseØ
Educate on graduate programs scholarship for MS and PhD.Ø
Research document assistanceØ
Educate on emerging and next generation technologies in life scienceØ
Career guidance for M.Sc, M.Phil and PhD studentsTo
know more….Visit
us as 
www.biovista.org or reach out to
schedule a complimentary discussion callAddress,6
Flanders Way, Bridgewater, New
Jersey-08807. USA+601
447 5779 (WhatsApp/Signal)info@biovista.org   

         


Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

karthik samb

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 1,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'