Would you like to move the patient from an accidental place to the medical center quickly and securely with the help of proficient paramedical staff support? Then you can obtain an extremely advanced ICU Air Ambulance Service in Raipur by Medilift Air Ambulance.

Medilift Air Ambulance Service in Raipur provides all safety measures and precautions whenever we shift the critical one. With world-class facilities, you can select the finest Air Ambulance service by Medilift. At round the clock, we provide the quick emergency patient shifting service with all unique medical aids.

!!! Get in Touch with Us!!!

Medilift Air Ambulance Service

Building No – 8/113, Mehram Nagar, Delhi Cantt- 10, New Delhi

Phone: +919958718258, +919958718279

Email:  info@mediliftambulance.in

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Medilift Air Ambulance

Nepal / Bagmati / Kathmandu

₹ 4,50,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'