Neema Academy- one of the best online learning apps in Nepal presents "SEE Brain Booster | Class 10 Science and Math Combo Online Course | 3 months"

Are you having problems solving Math equations? Are you having difficulty understanding the concept of science topics?

Don't worry, just grab the 3 months Science and Math Combo- online course from Neema Academy to score high marks in Science and Math in SEE exams.

Download: 
Google Play Store: https://bit.ly/3wezzu5
Website Registration: https://neemaacademy.com/Register

थप जानकारीको लागि 9801961468, 9801961467 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
การสนทนา
  • 0 คิดเห็น
อ๊ะ! ขณะนี้ไม่มีความคิดเห็น
อ๊ะ! กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความคิดเห็น

Neema Academy

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 750.00
  • หลีกเลี่ยงการหลอกลวงโดยทำหน้าที่ในประเทศหรือชำระเงินด้วย PayPal
  • ไม่ต้องจ่ายเงินกับ Western Union, Moneygram หรือบริการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตนอื่น ๆ
  • อย่าซื้อหรือขายนอกประเทศของคุณ อย่ารับเช็คแคชเชียร์จากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการทำธุรกรรมใด ๆ และไม่ได้รับการชำระเงินการจัดส่งการทำธุรกรรมการรับประกันการให้บริการสัญญาเช่าหรือเสนอ 'การคุ้มครองผู้ซื้อ'