Rightfully named paradise, Mauritius is as magical as it is mesmerizing. A spectacular island of white sandy beaches, tropical forests, mountains, immaculate coral reefs, and exotic wild as well as marine life, Mauritius is in every way a fantastic holiday location. Experience unbelievable picture-perfect sceneries, mountainous interiors, iconic sandy beaches, enormous marine world, and tantalizing natural environment with glistening waters and venture in water sports, wildlife observation, scuba diving, and much more in this land deemed a prototype of heaven.
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Saayami Ads

Nepal / Bagmati / Lalitpur

1 NRS
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'