Are you searching for an Air Ambulance Service in Mumbai? If yes, then avail the best ICU facility and a team of specialist doctors for critical shifting by King Air Ambulance Service in Mumbai. 

King Air Ambulance Service in Mumbai is ready to transfer the injured patients with all COVID safety precautions to the recommended location. We are rendering the most economical airways shifting services in your city with reliability. We provide the fastest and safest medical evacuation services in the entire city at a very economical rate.

Further More Details:-

503/2, Vasundhra, Sector-5, NCR, Delhi, India

Phone: +91-7091360310, +91-7033699531

Email: info@kingairambulance.com


Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

King Air Ambulance

Nepal / Janakpur / Malangwa

नेरू 500,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'