Swayambhu party palace was established in 2000 AD.  With limited facilities and different names in Ratnanager, Chitwan Hotel Star Banquet (HSB) got recognition as one of the most versatile companies after the establishment of Swayambhu Star Banquet (with the slogan of ALL Nepal Rental Catering Services)in Kathmandu in 2007. Since its establishment, Swayambhu Star Banquet has been able to provide world-class catering services in the National and International Level programs. It has got a certificate of appreciation from UNMIN, UNDP, UNICEF,  Ministry of Peace & Reconstruction,2nd  National Scout  Jamboree, US Air Force, and many more for its service. Swayambhu party palace was renamed Star  Banquet in 2012 AD. It has three branches (2 in Chitwan).
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Swayambhu Star Banquet

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 0.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'