Do you need an emergency patient transfer ICU to support Charter Aircraft Ambulance Services in Delhi for quick and reliable transfer of ICU emergency patients? Then avail of the Medilift visible low fare Air Ambulance with advanced medical facilities.

Medilift Air Ambulance in Delhi renders superior emergency air ambulance that is available 365 days for emergency patient relocation under the supervision of the best medical support team. Now, you can immediately contact us for air ambulance, train ambulance, and road ambulance services.

To Avail Inquire Today!!

Medilift Air &Train Ambulance

Mobile: - +91-7368088516

Email:  info@medilift.in

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Medilift Air Ambulance

Nepal / Bagmati / Kathmandu

₹ 4,60,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'