Tilicho trek is one of the finest trekking routes in the Annapurna region with a real test more for the mind than the body. But the glorious skyline shows off silver, gray and white mountains that glitters on a lovely weather day and the diverse ethnic communities we meet up on the way give us some sort of idea of the world we know and the world we are not familiar with but want so much to learn off makes fade away all the hardship made on the trip.
Tilicho Lake Trekking starts right from Besisahar as Annapurna Circuit Trekking, which goes along the Marshyangdi River, with great views of Manaslu and Himal Chuli to the east. On the way to Tilicho Lake, you get placid views of waterfalls, and experience hiking across airy suspension bridges. But this route is a pretty tough trail. You have to walk at alpine altitudes and you have to cross the Thorung La pass at (5,416m).

Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

messenger Tours and Travel

Nepal / Bagmati / Kathmandu

नेरू 50,000.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'